p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie

 

bryg. mgr Grzegorz Misiek

 

 

 

 

 

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie

 

Stop pożarom traw  

 

Ogień i czad. Obudź czujność

 

Karty ratownicze

 

Bezpieczne użytkowanie

kominów